Rozkol medzi faktami a hodnotami, medzi rozumom a emóciami, prírodnými a humanitnými vedami a nakoniec medzi telom (mozgom) a mysľou. Podľa filozofa Stephen Asmu je to práve naša schopnosť predstavivosti (imagination), ktoré vie tento rozkol preklenúť. Len sa musíme predstavivosti venovať viac ako prakticky (predmety na školách), tak aj teoreticky (nový kurz imaginológie či „imagination studies“). Read the rest of this entry »

Existuje filozofický pohľad na čierne diery? Odpoveďou je áno a filozofické aspekty (nielen čiernych dier) študuje tzv. filozofia kozmológie. Dnes si povieme niečo o samotných čiernych dierach a ich nedávnych „fotografiách“, ale tiež sa pozrieme na niekoľko otázok v filozofie kozmológie. Ako mení existencia čiernych dier naše chápanie konceptov ako čas, priestor, kauzalita, determinizmus, prírodné zákony či informácia a v čom poukazuje na naše epistemické limitácie? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

Dnes pokračujeme v diskusii o slobodnej vôli a determinizme a to z pohľadu povahy zmeny a dynamický systémov. V čom sú živé organizmy iné od zvyšku sveta? Sme schopní podieľať sa na vlastnej zmene? A tým pádom slobodnú vôľu? Ako do tejto diskusie vstupuje kubánska neurovedkyňa a filozofka Alicia Juarrero s jej neo-aristotelovským pohľadom na organizmy ako na dynamické seba-organizujúce sa systémy? Read the rest of this entry »

Slobodná vôľa verzus determinizmus a možno únik vo forme kompatibilizmu. Je toto ale správny spôsob rozmýšľania nad touto kľúčovou filozofiou dilemou? Filozof Peter Strawson navrhuje prerámcovať túto diskusie cez prizmu pesimistov a optimistov - a ponúka istú formu zmierenia. Read the rest of this entry »

Ako cez jazyk chápeme svet a ako svet ovplyvňuje náš jazyk? Má jazyk nejaké limity v zozmyslupňovaní reality? Kto bol rakúsko-britský filozof Ludwig Wittgenstein a aký je jeho prínos do filozofie jazyka? Prečo o tom, o čom nevieme hovoriť, by sme mali radšej mlčať? A znamená to, že ide nevyhnutne o nonsens? Je etika, estetika, umenie a náboženstvo bez zmyslu? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

April 14, 2022

Kvantový svet

Čo je to kvantum? Prečo je kvantový svet neintuitívny a je tomu vlastne tak? Nie je náš „common sense“ (intuitívne vnímanie sveta, zdravý sedliacky rozum) zakotvený a vychádzajúci z „quantum sense“ (kvantové vnímanie sveta)? A o čom je vlastne tá kvantová teória? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

April 1, 2022

Postfaktická doba

Žijeme v postfaktickej dobe? Ak áno, ide o tvrdenie faktické? Inými slovami, je fakt, že žijeme v dobe postfaktickej? A čo sú to vlastne fakty? Odkedy sa toto slovo a koncept používa na označenie istého poznanie? Čo  predchádzalo faktom, a prečo dnes rozlišujeme medzi faktami a hodnotami? Nejedná sa o falošnú dichotómiu a môžu existovať aj morálne fakty? Aj dnes vás do diskusie pozýva filozof Jakub a vedca Jara zastupujeme neurovedec Peter Jedlička. Read the rest of this entry »

March 10, 2022

Pamäť

Aké mechanizmy sú za fungovaním našej pamäti? Je pamäť len jedna alebo je ich viacej druhou? Prečo je potrebné si veci nielen pamätať alebo aj zabúdať? A ako súvisí pamäť s našou identitou? Sme tými, kým si pamätáme, že sme? Sme morálne zodpovední za veci, ktoré si nepamätáme, že sme spravili? A preto nemáme žiť vo vzdušných, ale mentálnych zámkoch? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub, a tiež náš vracajúci sa hosť: neurovedec Peter Jedlička. Read the rest of this entry »

Dnešná diskusia je inštanciou nášho pravidelného Q&A. Akému športu sa venuje? Sledovali ste Olympiádu a úspech našich hokejistov? Dielo ktorého antického Grécka sa vám najviac zapísalo do hlavy? S ktorým fyzikom/čkou by ste si chceli posedieť v kaviarni? Ako rozmýšľate nad budúcnosťou Kvanta ideí? Dokedy ho plánujete robiť? Čo bráni mnohým (nielen ale hlavne) intelektuálom prejsť na vegetariánstvo? Čo by ste podarili vášmu 15 ročnému ja? Žijeme podľa vás v hodnotovo neutrálnom svete? Podľa čoho sa rozhodujete, po ktorej knihe siahnete? Môže byť podľa vás vedec ako aj filozof veriaci? A ktorý vedec/vedkyňa a filozof/filozofka je váš vzor? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

February 11, 2022

Kedy konám slobodne?

Dve veľmi podobné slová, ale pritom každé z nich skrýva a odhaľuje inú realitu a metafyziku. Aký je rozdiel medzi „príčinou“ (cause) a „dôvodom“ (reason)? Spravil som to z toho-a-toho dôvodu (motivovalo ma to-a-to); na rozdiel od: Príčinou, prečo som to spravil (prečo sa to udialo) je, že... V dnešnej diskusii si priblížime spôsob, ako nad týmto rozdielom rozmýšľal nemecký osvietenský filozof Immanuel Kant, a prečo je podľa neho tento rozdiel esenciálny pre našu ľudskú slobodu a teda slobodné, morálne a autonómne konanie. Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App