Čo je to konzervativizmu a koľko ich existuje? Odkedy o tomto izme hovoríme a čo má do činenia s revolúciami v Británii a Francúzsku? A v akom vzťahu sú či mali by byť konzervatívci a liberáli? O čom v tomto kontexte hovorí sociálny psychológ Jonathan Haidt, a prečo by mali byť konzervatívci a liberáli spojencami v boji proti sociálnej entropii? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

Aký bol náš uplynulý kvantový rok plný ideí? Aké epizódy boli vaše či naopak naše najobľúbenejšie? Dozviete sa viacero pikošiek z kuchyne podcastu, čo nás na podcastovní v 2021 najviac bavilo, a tiež aké výzvy nás čakajú. Read the rest of this entry »

December 16, 2021

Filozofia vzdelávania

Prečo sa vzdelávame? Len preto, aby sme zaplnili trh práce? Ak ide o niečo viac, o čo? Prečo je vzdelávanie celoživotný proces a ako s ním súvisí filozofia, umenie a kultúra? Prečo vzdelanie k "poznaniu, že niečo" (informácie, veda) a k "poznaniu ako" (zručnosti) nestačí, a prečo je potrebné učiť aj filozofickú stránku dobrého života (a to, že my a svet sme vzájomne previazaní) a tiež umeleckú stránku bytia (a to, že my a svet sme previazaní tým, že sme tzv. vtelené bytosti a naše telo nie je sekudárne, ale rovnako primárne ako naša myseľ a myslenie). Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

December 2, 2021

Sloboda slova

Čo je to sloboda slova? Môže byť absolútna či nevyhnutne obmedzená? Ako sa na ňu pozerať otec liberalizmu John Stuart Mill a akými štyrmi argumentami ju podoprel? A aké nové dilemy sa otvoria, keď sa do diskusie o slobode slova primiešajú okrem nenávisti a urážok aj sociálne siete a šírenie hoaxov a očividných klamstiev? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

November 18, 2021

Predstavivosť je bez hraníc

Dnes máme pre vás ďalšie Q&A a odpovedali sme na tieto otázky: Prečo si dokážeme predstaviť aj to, čo napríklad ani fyzicky ani fyzikálne nie je možné? Na čo je nám takáto rozsiahla fantázia? Kde sú hranice fantázie? Aký vianočný darček by vás určite nepotešil? 
Keby príde fyzika s teóriou všetkého? A ako to ovplyvní naše vzťahy a životné sny? Read the rest of this entry »

November 4, 2021

Je človek stroj?

Je možné počítačom nasimulovať ľudskú myseľ? Sme len neurálne stroje a poznanie o tom, kto je to človek je plne zredukovateľné na prírodné vedy? Dá sa takto zredukovať aj ľudský zmysel pre humor? A je tento reduktivizmus naozaj validnou vedeckou teóriou alebo skôr jednou z viacerých filozofických pozícií? Aj do dnešnej diskusie ťa pozýva vedec Jaro a filozof Jakub a tentokrát aj s vracajúcim sa hosťom neurovedcom Petrom Jedličkom. Read the rest of this entry »

October 21, 2021

Sloboda a podvedomie

Sme slobodní, ak často konáme na základe podvedomých stimulov? O čom hovorí tzv. Lady Macbeth efekt, Florida efekt a Buridanov osol? V čom spočíva spor alebo rozdiel medzi behavioralizmom a kognitivizmom či medzi Johnom Lockeom a Immanuelom Kantom? A ako sa dá príklad Slavoja Žižeka s coca-colou použiť na vysvetlenie tzv. primingu?  Aj do dnešnej diskusie ťa pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

October 7, 2021

Čo je to dobrý život?

Závisí dobrý život od toho, čo si o ňom myslím ja sám alebo musím zobrať do úvahy aj názory a skúsenosť druhých? A ako môžeme pravdivo vedieť, čo je dobrý život? Ako o dobrom živote uvažuje súčasná česká filozofka Anna Hogenová, ranno-moderný filozof René Descartes, osvietenec Immanuel Kant, nihilista Friedrich Nietzche či existencialista Søren Kierkegaard a Martin Heidegger? Aj do dnešnej diskusie ťa pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

September 23, 2021

Prečo myslenie bolí

Aký je rozdiel medzi intuitívnym myslením, ktoré sa zdá byť automatické a nevyžaduje od nás žiadnu námahu? — a medzi logickým, analytickým a koncepčným myslením, ktoré doslova bolí? Držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu, Daniel Kahneman, o nich hovorí ako o myslení rýchlom (systém 1) a myslení pomalom (systém 2) a vedec Jaro a filozof Jakub vás dnes pozývajú do diskusiu o jeho rovnomennej knihe.
 Read the rest of this entry »

V dnešnej epizóde pokračujeme v predstavení ďalších dôležitých kognitívnych skreslení (cognitive biases). O čom hovorí tzv. veľkostné zanedbanie (extension neglect) a ako súvisí so súčasnou pandémiou? Prečo nevieme pracovať s veľmi veľkými číslami a veľmi malými pravdepodobnosťami? A prečo máme tendenciu nekriticky skonštatovať, že dobré je to, čo je prirodzené? Ako sa tento naturalistický faul (naturalistic fallacy) prejavuje v našich denných životoch a ako vedie k otázke nedefinovateľnosti dobra? Aj dnes vás do diskusie pozýva vedec Jaro a filozof Jakub. Read the rest of this entry »

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App