June 11, 2020

Antropocén, koniec prírody

Je človek súčasťou prírody alebo jej nepriateľ? Sú ľudia vinní za globálne otepľovanie alebo sme iba robili iba nutné kroky pre naše prežitie? Je nemorálne používať fosílne palivá? Dá sa hovoriť o prírode ako o nejakom celku alebo dokonca o vedomej entite? Aj o tom, prečo sa ozývajú hlasy, že koronavírus je trestom prírody za činnosť človeka diskutujú filozof a vedec, Jakub a Jaro.

Budeme vám veľmi vďační, ak podporíte Kvantum ideí a kvalitné vedecko-filozofické diskusie. Ďakujeme

náš účet: SK15 8360 5207 0042 0502 4979

 

aeon článok o globálnom otepľovaní a vzťahu človeka s prírodou, ktorý inšpiroval túto epizódu: 

https://aeon.co/essays/even-the-anthropocene-is-nature-at-work-transforming-itself

článok z Irish Times o Gaia hypotéze, o božstve v ktoré môžu veriť aj ateisti: https://bit.ly/37hsXQm

 

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App