November 29, 2019

Čas a zmena

Ako rýchle plynie čas? Prečo čas ide vždy len do budúcnosti a nikdy nie naopak? Je čas a zmena to isté? Je čas vlastnosťou sveta alebo existuje iba v našich mysliach? A čo keď čas je iba ilúzia a nič sa nikdy nemení. Diskutujú Jakub (filozof) a Jaro (vedec)

Linky spomenuté v podcaste: 

More episodes

Load more