March 26, 2021

Chaos, poriadok a mozog

V hlave máme síce jeden mozog, ale delí sa na dve hemisféry, ktoré fungujú odlišne. Prečo sa pri vnímaní jednej realite vyvinul mozog takto dvojako? Je to preto, že svet sa dá rozdeliť na chaos a poriadok? O evolučne novších a starších častiach mozgu, aj o tom, ako mozog dokáže simulovať realitu sa rozprával Jaro s neurovedcom Petrom Jedličkom.

 

V rozhovore sme spomenuli:

***

Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK15 8360 5207 0042 0502 4979 🙏✌️

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App