July 8, 2021

Čo je to veda?

Ako je možné rozoznať vedu od pseudovedy? Prečo na to filozof vedy Karl Popper navrhuje tzv. metódu falzifikácie a nie verifikácie? Je potom pravda povedať, že vedci nič netvrdia, ale len testujú platnosť rôznych hypotéz? Nevedie to potom k záveru, že prírodné vedy sú morálne neutrálne a vedec vlastne za nič nenesie zodpovednosť? O týchto a ďalších otázkach o povahe vedy diskutuje vedec Jaro a filozof Jakub a dnes aj s vracajúcim sa hosťom neurovedcom Petrom Jedličkom.

 

V rozhovore sme spomenuli alebo odporúčame:

***

Sú pre Teba naše diskusie kameňom v topánke? Udrž náš podcast pri živote podporou cez PATREON.com/kvantumidei alebo priamo na SK1583605207004205024979 🙏✌️

More episodes

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App