March 12, 2020

Nietzsche, evolúcia a morálka

Sú dobro a zlo výsledkom evolúcie alebo je možné, aby bol sám vesmír vo svojej podstate morálny? A ako s tým súvisia Homérove eposy, kresťanstvo a Nietzscheho nadčlovek? Jakub (filozof) a Jaro (vedec) diskutujú ako zmena paradigmy určuje to, čo vidíme a ako potom odpovedáme na otázku odkiaľ sa morálka a hodnoty objavili.

krátke video o tom, kto bol Nietzsche: https://www.youtube.com/watch?v=wHWbZmg2hzU

podrobnejší opis Nietzscheho morálnej filozofie: https://plato.stanford.edu/entries/nietzsche-moral-political/

Morálka a evolučná biológia: https://plato.stanford.edu/entries/morality-biology/

John Polkinghorne - Jeden Svet :https://www.martinus.sk/?uItem=52724

More episodes

Load more