January 2, 2020

O neurovede a filozofii

O vedomí, slobodnej vôli a o tom, čo všetko vieme a čo nevieme o mozgu, diskutovali Jakub a Jaro s neurovedcom Petrom Jedličkom, ktorý je súčasťou rozsiahlej výskumnej siete Human Brain Project a súčasne pôsobí v Nemecku, kde sa mu darí dosahovať vynikajúce vedecké výsledky.

Petrov a Jarov článok o kvantovom mozgu: https://www.postoj.sk/40388/preco-vie-veda-predpovedat-pohyb-planet-ale-nie-spravanie-cloveka

Human Brain Project: https://bit.ly/2tjBcLL

rozhovor s Petrom Jedličkom: https://www.postoj.sk/9929/slobodna-vola-a-predsa-existuje

kritika Otakara Horáka: https://dennikn.sk/354760/vzdajme-sa-slobodnej-vole-trestnemu-systemu-iba-prospeje-reakcia/

Quantum Brain Hypothesis (Jedlička, anglicky): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5681944/

Petrova recenzia knihy First Minds: https://philpapers.org/rec/JEDROT

Thomas Pink, Free Will: A Very Short Introduction: https://bit.ly/2QDnhIA

Thomas Pink, Free Will and Determination (spomínaný článok): https://bit.ly/39wydjH

Thomas Pink na podcast Philosophy Bites: https://bit.ly/36esfSx

 

 

More episodes

Load more