February 13, 2020

Transhumanizmus

Zmenia technológie ľudské telo prípadne vylepšia našu myseľ? Budeme si postupne nahrádzať biologické "súčiastky" za robotické? A uploadneme raz svoju myseľ do cloudu? Jakub a Jaro diskutujú, či sa ľudmi robíme alebo stávame, čo to ten transhumanizmus je, prečo táto myšlienka naberá na sile a prečo výrazni ovplyvní budúcnosť.

More episodes

Load more