May 28, 2020

Vedecké revolúcie

Môžeme veriť vedeckým teóriám, keď budú v budúcnosti takmer určite vyvrátené? Ako vedecké objavy menia náš celkový pohľad na realitu? Skresľuje to, čomu veríme, to, čo vidíme? Ako si človek domýšľa príčiny a následky za pozorovaným svetom podľa toho aká vedecká paradigma práve prevláda diskutujú filozof a vedec, Jakub a Jaro.  

Budeme vám veľmi vďační, ak podporíte náš podcast a kvalitné vedecko-filozofické diskusie. Ďakujeme

účet Kvanta ideí: SK15 8360 5207 0042 0502 4979

článok, ktorý bol hlavnou inšpiráciou pre tento podcast:

https://aeon.co/essays/science-needs-the-freedom-to-constantly-change-its-mind

článok o potenciálnom objave paralelného vesmíru, ktorý spomínal Jaro: https://bit.ly/2B1ahYT

film o paralelnom vesmíre, ktorý spomínal Jakub: https://imdb.to/2X811L4

ak sa chcete dozvedieť viac o tom, kto bol spomínaný Thomas Kuhn: https://stanford.io/2AiWg8Q

More episodes

Load more

Play this podcast on Podbean App